Kommunal Transport

Hafjell Transport kjører for kommunal pleie- og omsorgsektor ulike bestillingsoppdrag for transport av mat og næringsprodukter til eldre og uføre utenfor institusjon, og vi utfører regelmessig transport av utviklingshemmede, eldre eller uføre hjemmebeboere til og fra kommunens beboersentra, aktivitetssentra, og helsesentra.