Vareterminal

Vi driver Hafjell-terminalen i Øyer fra vår ekspedisjon ved E6/Mesta vegstasjon.

Her tilbyr vi mottak, oppbevaring og utlevering av pakker og pallgods som ankommer med speditører til bedrifter og privatkunder

Mange områder er vanskelige å levere i med store biler.

Vi kan omlaste godset og kjøre det ut i mindre varebil / varebil med 4WD etter kundens ønske . 

Vi tilbyr også distribusjon av pakker og gods fra Hafjell-Terminalen direkte til kunden samme dag.